Vad är ISO 9001?

 • • ISO 9001 ger stöd för ert kvalitetsarbete och att era processer är effektiva samt ger önskade resultat.

  • Standarden lägger fokus på ständig förbättring och kundtillfredsställelse.

  • Tidigare utgåvor av standarden har till stor del varit anpassad till tillverkande industrier, men har genom åren utvecklats till ett verktyg som passar alla verksamheter i alla storlekar, oavsett om de tillhandahåller produkter eller tjänster.

  • Den senaste versionen av standarden har ett riskbaserat angreppssätt med fokus på vikten av ledarskap.

  ISO 9001:2015 – huvudsakliga förändringar 

  De huvudsakliga förändringarna i den nya versionen ISO 9001:2015 är:

  Införandet av den nya gemensamma strukturen för ledningssystemstandarder, High Level Structure, HLS

  Ett uttryckligt krav angående riskbaserat tänkande

  Färre föreskrivna krav

  Mindre fokus på dokumentation

  Förbättrad tillämplighet för tjänster

  Större fokus på det organisatoriska sammanhanget och dess omfattning

  Ökade krav på ledningen, anställda i ledarställning ges ett särskilt ansvar att främja kvalitetsledning inom hela organisationen

  Större fokus på att uppnå önskade resultat för att öka kundtillfredsställelsen

  Det finns en hel del frågor och funderingar om vad ett riskbaserat tänkande innebär för ett företag. Både produkter och tjänster omfattas och risker kan tänkas handla om produktionslinjen, det man levererar till kund och även ens egen personal.

  Det finns vissa grundläggande åtgärder du som chef bör vidta för att på ett smidigt sätt införa riskbaserat tänkande i din organisation. Det första är att besluta om vilka risker som ni ska acceptera. Det kan röra sig om arbetsmiljörisker, tillgänglighetsrisker, miljörisker, ekonomiska risker o.s.v. Här brukar man i större organisationer införa en eller flera riskacceptansmatriser som beskriver hur riskerna värderas. Observera att detta är ett ledningsbeslut som företaget tar på högsta nivå.

  Nästa steg är att identifiera riskerna i de olika processerna som skapar värde i företaget. Här finns möjlighet att använda både öppna och styrda metoder (checklistor). Vi rekommenderar en kombination mellan båda dessa som ökar möjligheten att hitta oönskade händelser. Här kan du använda TUV SVERIGE appen där du enkelt i fält kan dokumentera alla risker allt eftersom du stöter på dem.