Certifiering: ISO/IEC 20000 IT Service Management

I december 2005 publicerades ISO 20000 som en internationell standard för IT Service Management. Standarden, som är baserad på ITIL®, är en vidareutveckling av den brittiska standarden BS 15000 och ett oberoende hjälpmedel för att kontinuerligt utvärdera leveransförmåga, underlätta arbetet med att föra in Service Management med hjälp av ITIL®. Med hjälp av ISO 20000 kan ett företag formellt mäta och kvalitetssäkra leveransen av IT tjänster samt skapa en kultur för kontinuerlig förbättring av processer som i sin tur ger ökad effektivitet och kvalitet.

ISO/IEC 20000 IT Service Management

Drivkrafterna bakom ISO 20000 är bland annat att det finns ett behov av ett formell internationellt tillvägagångssätt för att kvalitetssäkra hur IT tjänster levereras och att möjligheten finns att certifiera en organisation – inte bara på individnivå som är fallet med ITIL®. En annan drivkraft är att den kräver att verksamhetsledningen tar ansvar för och engagerar sig för leveransen av IT-tjänster och det kontinuerliga förbättringsarbetet. Detta står uttryckligen i standarden och är något som historiskt sätt varit högst bristfälligt. ISO 20000 kommer även att fungera som utgångspunkt för att utvärdera och välja leverantörer och partners. I framtida upphandlingar kommer ISO 20000 säkerligen att vara ett krav. För alla företag som erbjuder tjänster kring IT-drift kommer standarden att innebära att nya och tuffa krav ställs på dem. ISO 20000 kommer att kontrollera att ITIL® har implementerats och att företaget aktivt arbetar med IT Service Management frågor

ISO/IEC 20000 IT Service Management är ett styrningssystem för IT-tjänster som innehåller ett antal regler för avtal, kvalitet, kostnader och tjänsteleverans. Standarden kan hjälpa till att utvärdera och välja leverantör. 

Fördelar med certifiering enligt ISO/IEC 20000 IT Service Management 

Det finns många fördelar med certifiering enligt ISO 20000:

  • ISO/IEC 20000 är en internationell standard. 
  • Är anpassad till både små och stora företag. 
  • Ökar trovärdigheten för ditt företag. 
  • ISO/IEC 20000 är i många fall en avgörande faktor i upphandling av IT-tjänster. 

Om ISO/IEC 20000 IT-säkerhet 

Standarden styr hur ditt företags interna IT-organisation och externa IT-leverantörer samarbetar. Standarden kan även innebära att ditt företags medarbetare får lättare att följa IT-organisationens processer. 

TUV SVERIGE:s tjänster 

  • TUV SVERIGE erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO/IEC 20000. 
  • Ackrediterad av itSMF för att utfärda certifikat mot standarden ISO/IEC 20000